Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στο quiz game

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στο quiz game

http://www.learnenglish.org.uk/games/magic-gopher-central.swf

Με τη διαδικασία των μαθηματικών πράξεων προκύπτει πάντοτε τελικά αριθμός πολλαπλάσιο του 9.
Π.χ. Έστω ότι σκέφτηκες 16. Στη συνέχεια 1+6=7 και 16-7=9!
Άλλο παράδειγμα. Έστω ότι σκέφτηκες 28. Στη συνέχεια 2+8=10 και 28-10=18 (2x9=18)!
Και 3ο παράδειγμα. Έστω ότι σκέφτηκες 35. Στη συνέχεια 3+5=8 και 35-8=27(3x9=27)!
Δοκίμασε και εσύ, αν δεν πείστηκες.
Τώρα πρόσεξε τα σχέδια που σου παρουσιάζει να διαλέξεις ο μάγος.
Όλα  τα πολλαπλάσια του 9 (0,9,18,27,36,45…) έχουν το ίδιο σχέδιο, το οποίο θα διαλέξεις και αυτό θα σου παρουσιάσει ο μάγος.
Σε κάθε επανάληψη αλλάζει τυχαία (random) τα σχέδια, αλλά πάντα το ίδιο θα έχουν τα πολλαπλάσια του 9 (έλλεγξέ το), αυτό θα διαλέξεις και αυτό  θα σου παρουσιάσει ο μάγος.
Και γι’ αυτούς που γνωρίζουν καλά μαθηματικά: έστω διψήφιος 10μ+ν, μϵ*,νϵℕ, το άθροισμα των ψηφίων του είναι μ+ν και η διαφορά αυτού από τον αρχικό αριθμό 10μ+ν-(μ+ν)=9μ που είναι πολ9.
Δρακόπουλος Γιάννης
Καλλικράτεια 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου